Golfov� bal��ky

Vyhledejte golfov� h�i�t�
podle parametr�Severn

Portugalsko je vyhlenou destinac pro hre a pznivce golfu zcelho svta. Svj podl na tom m i pzniv mrn klima, kter umouje hran golfu po cel rok. Prvn golfov hit vzniklo ve Skotsku piblin vpolovin 15. stolet. Mlo pt jamek a milo piblin 500 metr. Prvn golfov hit vPortugalsku snzvem Oporto, tet nejstar vEvrop, vzniklo vroce 1890. U jeho zrodu stli zejmna obchodnci sportskm vnem na severu zem. VPortugalsku si pijdou na sv vichni, kdo si chtj hru ut a vyzkouet svj um. A u jste zatenk, kter se sna do hry proniknout, nebo zkuen profesionl kter chce sv schopnosti pomovat sobtnm ternem na perfektnch hitch, vPortugalsku najdete pesn to, co oekvte. Stle se zvyuje i nabdka slueb na hitch stvajcch, ke kterm vposledn dob stle pibv zbrusu novch hi, kter lahod oku, zaruuj tu nejvy kvalitu hry a jsou designovny tmi nejlepmi golfovmi firmami a profesionly. Nen nhodou e prv portugalsk hit host mnoho ampiont a sout, mezi kter pat i nejvt a nejznmj Portuguese Open na Algarve, Madeira Open a Estoril Open. Tradice golfu vtto krsn zemi zaala se vznikem prvnho hit vPortugalsku Oporto Niblick Club, kter bylo zaloeno ji v19. stol. a tm stlo u zrodu vn Portugalc pro golf, kter zde pat mezi nejoblbenj sporty vbec. Vprvn polovin 20. stolet zdej charakter golfu utvela tyi velmi znm a oblben hit: Oporto Golf Club, Lisbon Sport Club, Clube de Golf de Miramar a Clube de Golfe do Estoril. Vsouasnosti je vPortugalsku vce ne 50 pikovch golfovch hi a nkolik dalch se nov buduje. Samozejmost vech je dobr zzem a dal doplkov sluby, kter Vm maximln zpjemn pobyt vjejich arelech, kde zapomenete na stres a bn shon a naplnte tak svou pedstavu o bjen dovolen. Nechte se nmi zlkat ke skvlmu sportu a vyzkouejte nkter ze zdejch profesionlnch hi. Algarve je nejjinj st Portugalska a lk turisty zcelho svta pedevm pro sv ndhern romantick pobe, bizarn skaliska sjeskynmi a przran vody Atlantiku. Tak nkolik mstnch hi je vybudovno na tchto chvatnch skalnatch tesech svyhldkou na modr ocen rozplvajc se vjinm odstnu mode nebe, kdy se zadvte na horizont. Na pobe dlouhm 160 km najdete 22 golfovch hi a cel oblast je tak vhodn pro spojen rodinn dovolen sVam nejmilejm konkem. Nejvznamnj zastvkou golfist , kte si pijdj zahrt na Algarve, je Vilamoura. Letovisko, kter se nachz necelch dvacet minut jzdy od mezinrodnho letit ve Faru, je znm nejen svou ndhernou marinou a dlouhou pl sjemnm lutm pskem, ale pedevm svmi tymi golfovmi hiti.

Oporto Golf Club

Detail h�i�t�    

 18

Ocean Golf Club

Detail h�i�t�    

 18
Strana: 

* takto ozna�en� ceny jsou p�epo�ten� z cen zadan�ch v Eurech dle kurzu �NB a kone�n� cena bude stanovena dle kurzu v den uzav�en� objedn�vky.
Copyright 2009-2010 | O GolfEurope.cz |ProGolfistu.cz - Golfov� Shop - golfov� vybaven� | Kontakt | All rights reserved | Developed by a4c