Golfov balky

Golfov hit

Hit - Porto Santo Golf Course

Porto Santo Golf Course

Jedn se o pvabn hit o dvaceti sedmi jamkch, kter navrhl jeden znejslavnjch hr tohoto sportu, panl Steve Ballesteros. Stejn jako na Madeie, i zde trv sezna po cel rok a hit se tak stv dalm dvodem, pro si cestu zMadeiry jet o nco prodlouit.

Zkladn informace

Poet jamek: 18
Dlka: 6356
Architekt : Steve Ballesteros
Rok oteven: 2004
Vybaven hit:


Letit: 9* takto ozna�en� ceny jsou p�epo�ten� z cen zadan�ch v Eurech dle kurzu �NB a kone�n� cena bude stanovena dle kurzu v den uzav�en� objedn�vky.
Copyright 2009-2010 | O GolfEurope.cz |ProGolfistu.cz - Golfov� Shop - golfov� vybaven� | Kontakt | All rights reserved | Developed by a4c