Golfov balky

Golfov hit

Hit - Oceanico Laguna Golf Club

Oceanico Laguna Golf Club

Le velmi blzko krsnho pobe spsenmi plemi a lenitmi skalisky. Bylo oteveno vroce 1990 a bylo navreno Josephem Leeem. Jedn se o 3 devti jamkov hit (severn, jin a zpadn) a s celkovm potem 27 jamek. Odpalit je velice odlin od dalch dvou hi ve Vilamoue. Je zde vce cest jak hrt na tomto hiti a me Vs o tom pesvdit jamka . 5 na zpadnm hiti, kter m 315 metr na Par 4, kde je vprav sti jezrko a dl hru vce riskantn.

Zkladn informace

Poet jamek: 18
Dlka: 6121
Architekt : Joseph Lee
Rok oteven: 1990
Vybaven hit:


Letit: 15* takto ozna�en� ceny jsou p�epo�ten� z cen zadan�ch v Eurech dle kurzu �NB a kone�n� cena bude stanovena dle kurzu v den uzav�en� objedn�vky.
Copyright 2009-2010 | O GolfEurope.cz |ProGolfistu.cz - Golfov� Shop - golfov� vybaven� | Kontakt | All rights reserved | Developed by a4c