Golfov balky

Golfov hit

Hit - Almenara Golf Hotel & Spa

Almenara Golf Hotel & Spa

Toto hit je povaovno za klenot golfovch hi na Coste del Sol. Charakteristick jsou pro nj zvlnn fairways, linouc se krsnou krajinou, mezi dvma velkmi jezery, obklopenmi borovicemi a korkovmi duby. Prvnch 9 jamek vede nronm kopcovitm ternem, zatmco druhch 9 jamek le vokouzlujc sti u moe. Greeny jsou lehce zvlnn a pomrn rychl.

Zkladn informace

Poet jamek: 27
Dlka: 2908
Architekt : Dave Thomas
Rok oteven: 1998
Vybaven hit:


Letit: 106* takto ozna�en� ceny jsou p�epo�ten� z cen zadan�ch v Eurech dle kurzu �NB a kone�n� cena bude stanovena dle kurzu v den uzav�en� objedn�vky.
Copyright 2009-2010 | O GolfEurope.cz |ProGolfistu.cz - Golfov� Shop - golfov� vybaven� | Kontakt | All rights reserved | Developed by a4c